Prosjektet er støttet av:

Det å lage noe har mye til felles med evnen til å overleve. I HUNGER-begrepet finnes både det grunnleggende behovet for føde, det helt nødvendige for å overleve, men samtidig så rommer det også en dragning mot noe annet. En hang etter nye inntrykk og ny kunnskap. HUNGER er både nødvendighet og lengsel. Prosjektet HUNGER er brygget på ideen der man før, som håndverkslærling etter ferdig læretid, dro ut for å ”vandre på faget”.

 

I HUNGER følger vi ni nordiske kunsthåndverkere og billedkunstnere som siden 2017 har arbeidet i felleskap. Gjennom 3 workshops med fokus på et tradisjonshåndverk og et stedstypisk råmateriale har disse kunstnerne utforsket mathåndverk i Östersund (S), sivsløyd i Vasa (F) og blåleire her i Trondheim. Prosjekt HUNGER ender i utstillingen HUNGER, som er norske kunsthåndverkere sin temautstilling i 2018. Prosjektet har et sterkt prosessfokus, og selv om det ikke har vært et krav til kunstnerens arbeid ender i ferdige verk ved endt prosjektperiode, har samtlige kunstnerne endt med lage et eller flere nye arbeider til utstillingen. Dette med sine erfaringer med HUNGER. Deler av kunstnergruppen har også i periodene mellom de tre workshopene møttes på eget initiativ, for å diskutere og videreutvikle fersk kunnskap i felleskap.

 

Vi vil at de erfaringene kunstnerne har fått gjennom HUNGER-prosjektet, som materialiserer seg i Temautstillingen 2018 skal bidra til å øke forståelsen av hvor store og gjennomgripende områder faget vårt berører. HUNGER var i startgropa for oss en slags samlebetegnelse for det suget etter det stofflige og håndlagde som hadde inntatt kunstscenen og hverdagslivene våre de siste åra. Gjennom kunstnerne i prosjektet opplever  vi at HUNGER både som tema og begrep er interessant i relasjon til kunsthåndverket.

 

Det å fordype seg i et materiale handlet i prosjekt HUNGER ikke om hva du vanligvis finner i eget verksted. Ta sopp for eksempel. Første workshop i Østersund omhandlet mathåndverk. Kunstnerne plukket og fikk kunnskap om matsopp i skogen sammen med to lokale kokker, og i løpet av økta resulterte sankingen i en 12-retters meny med sopp i hver rett. Dag 1: Sopp er mat. Men sopp er også et organisk materiale som blant annet blir brukt i farging av garn og tekstil. Dag 2: Kunstnerne brukte sopp og andre plantematerialer til farging av silke og ull. Men hva er sopp ellers i samfunnet? Det meste. Sopp er fordervelse (råte)  og sopp er overlevelse (pencillin). Soppen Phytophthora infestans  også kalt tørråte førte til den største folkevandringen Europas historie, på midten av 1800-tallet, der nærmere 1,5 millioner irer utvandret til USA på grunn av hungersnød i hjemlandet. Botanikkens far, Carl Von Linné hatet sopp. ” Svamparnas system er en motbjudande røra”, den var heller ett dyr enn en plante, mente han. Og han hadde litt rett, for i dag har man kommet fram til at sopp er noe for seg selv. Sopp er sopp.

 

Hva er et materiale? Hva betyr det å ha kjennskap til et materiale? Hvordan kan en kunsthåndverker utforsker sitt eget materiale og utrykk gjennom et annet?

 

«Jeg har akkurat startet som stipendiat ved Universtitet i Bergen, der jeg skal utforske kunnskap, “skill”, gjennom “deskilling” og “reskilling”. På mange  områder omhandler Hunger flere av de problemstillingene som opptar meg nå.  Et par år før jeg ble invitert inn i  prosjekt-Hunger hadde jeg allerede startet på ideen med å arbeide med andre materialer, men det kjentes veldig vanskelig i og med at jeg til nå kun hadde konsentrert meg om keramikk. Hvor går grensen for fagområdet materialbasert kunst? Hva er min praksis hvis jeg tar bort leiren? Om jeg maler er bilde, er jeg da en amatør? Prosjekt HUNGER ble en tillatelse til å eksperimentere med materialer jeg ikke jobber med til vanlig».

 

Pauliina Pöllänen (FI)

Det er en dristig øvelse å skulle dele internalisert kunnskap opparbeidet gjennom år med egen praksis, slik kunstnerne i HUNGER har gjort. Det kreves åpenhet og det forutsetter et ønske om å gå inn i et fellesskap, slippe kollegaer inn i egen arbeidsprosess og bidra med sin del av helheten som utgjør prosjektet. HUNGER har ikke vært et samarbeidsprosjekt, vi har heller ikke vært opptatt av å finne likheter eller forskjeller mellom fag eller over landegrenser. Ved endt prosjektperiode er det kunnskapsdeling og gjensidig trang til utforsking av de ulike materialene, som kunstnerne selv trekker fram som viktig etter workshopene de har møttes på.

 

Tiden har spilt en avgjørende rolle i HUNGER, tiden mellom workshopene. Når det gikk flere måneder mellom hver gang vi møtes, ga det rom for en helt annen refleksjon enn bare det umiddelbare som dukker opp i møtet med materialet og hverandre. Første workshop gikk med til å bli kjent og prøve å finne ut av formen på prosjektet, de to neste var møter med gamle kjente. Det ga rom for frie utprøvinger uten begrensninger, og det er nettopp friheten i HUNGER som blir trukket fram som spesielt viktig for kunstnerne som har vært en del av prosjektet. Arbeidene som blir vist i utstillingen er alle resultater av en fri og individuell tolkning av begrepet HUNGER, og hele prosjektperioden har vært en unik form for utstillingsproduksjon der hver enkelt har kunnet fordype seg i prosessen og møtene.

 

Utstillingen HUNGER 2018 har åpning lørdag 1. desember klokken 16.00 og vil  vise materialprøver, feltdokumentasjon og ferdige verk fra prosjektet. Deler av visningsrommet på Trøndelag senter for samtidskunst vil i utstillingsperioden bli utformet som et verksted og i løpet av utstillingsperioden får publikum mulighet til å møte kunstnerne i arbeid og gjennom kunstnersamtaler med fokus på den enkeltes praksis og metodiske tilnærming.

 

Utstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom Norske Kunsthåndverkere, Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge og Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK). Kurator er kunsthåndverker Toril Redalen og prosjektleder for HUNGER er Siri Skjerve (NKM).

 

De inviterte kunstnerne er:

 

Finland:

 

Mia Damberg (tekstil/foto)

 

Pauliina Pöllänen (keramikk/glass)

 

Riitta Ikonen (tekstil/fiber/kostyme)

 

 

Sverige:

 

Åsa Maria Hedberg (keramikk/glass/installasjon)

 

Anna Nordström (tekstil/brodering)

 

 

Norge:

 

Edith Lundebrekke (tre/tekstil/installasjon i offentlig rom)

 

Ingrid Becker (fletting av organiske materialer/tekstil)

 

Tovelise Røkke-Olsen (keramikk/blåleire)

 

Pia Antonsen Rognes (tekstil/installasjon)

Prosjekt HUNGER støttes av: Norsk Kulturfond, Nordisk Kulturfond, Norske Kunsthåndverkere, Trøndelag Senter for Samtidskunst, Trondheim Kommune, Trøndelag Fylkeskommune, Kulturfonden för Finland-Norge, Svenska

Kulturfonden, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge.

Lat.63 is a platform for a wide range of arts activities in cooperation with regional and national cultural institutions. The notion of non-urban art arena is based on the idea that the countryside is often described by the normative “city” in issues of unity, culture and sustainable development. The goal is to change this picture by creating a meeting place, a laboratory for arts, culture, performing arts, and where it is possible to arrange seminars, art projects and contemporary debates from a broad perspective. Operations are based on the geographical location in the middle of Sweden and the Nordic region to expose the parallels in the cultural scene, combined with national and international art and culture. 

Art Factory Malakta is a centre for creativity, culture, arts and people. Our aim is to create an oasis for people where creativity, ideas, art, and culture can grow and flourish. Our keywords are participation, action, creativity, growth and inclusion. Malakta has been arranging and hosting events, concerts, theatre, markets, workshops, masterclasses, retreats and creative get-togethers since 2007. Malakta houses artist studios, crafts workshops, artist residencies and a film production company all under the same roof. Malakta’s creative community also realize projects together with regional, national and international collaborators.

Trøndelag Centre for Contemporary Art (TSSK) is a non-profit art center managed by the artists in Trøndelag, established in 1976. TSSK have changing contemporary art exhibitions. The exhibition program is set up entirely on basis of professional judgement. Through its affiliated artists, TSSK also has a great influence on the regions visual environment in a large number of projects related to art in public places.

Trøndelag Centre for Contemporary Art (TSSK) is a non-profit art center managed by the artists in Trøndelag, established in 1976. TSSK have changing contemporary art exhibitions. The exhibition program is set up entirely on basis of professional judgement. Through its affiliated artists, TSSK also has a great influence on the regions visual environment in a large number of projects related to art in public places.

Österbottens hantverk är en förening vars syfte är att stöda och befrämja den Österbottniska hantverkskulturen. Föreningen grundades år 1913 och dess aktuella plats är i Vasa. I Finland finns 20 hantverks- och konstindustriföreningar varav en är Österbottens hantverksförening. 
Föreningen ordnar olika kurser, utställningar, temadagar och föreläsningar för både fackfolk och som hobbyverksamhet.
Föreningen har gett ut böcker om lokala hantverkstraditioner tex. lapptäcken, korsnäströjan, flerfärgsvirkning och virkade påsar.