Prosjektet er støttet av:

Først til Østersund

July 31, 2017

"Maten griper inn i alle aspekter av livet og er noe alle mennesker må forholde seg til, og slik har det vært så lenge mennesket har eksistert.  Den 31.august samles Prosjekt HUNGER seg i Østesund til den første workshop som har mathåndverk som tema. Vi  finner mange fellestrekk når vi beskriver mat og kunst, men som håndverksprosess og kunstnerisk materiale skal vi i workshop MATHÅNDVERK ha fokus på prosessen der maten starter som et fysisk materiale vi finner i landskapet rundt oss, og veien fram til den blir en del av materialet i vår kropp. Sammen med LAT. 63, Flammans Skafferi og Eldrimner Nasjonalt Ressurssenter for mathandverk i Sverige, skal vi utvikle et teknisk kurs i mathåndverk med en tradisjonell og konseptuell tilnærming.

 

 

 

Please reload