Prosjektet er støttet av:

Åpent seminar i Trondheim

August 14, 2018

BLÅLEIRE - Prosjekt Hunger

 

Åpent seminar
Tirsdag 21. august 2018
09.00-12.00
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
Gratis - men med påmelding

 

Har du tenkt over at Trondheim er bygget på gammel sjøbunn? For 10.000 år siden lå hele byen og områdene rundt under vann, og under byen finner vi nå tykke lag av blåleire. Leira ble dannet av ørsmå partikler som isen har slipt løs fra berggrunnen og fraktet med smeltevannet ut i fjorden. 

Som en del av Prosjekt Hunger, inviterer Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum til et mini-seminar med blåleire som tema. Seminaret tar for seg materialet sett fra ulike synsvinkler, fra trønderkeramikken som har vært dominerende i den norske pottemakertradisjonen til blåleire brukt i samtidskunsten. Vi ser også på leire fra et geologisk perspektiv, hvordan marin leire dannes og hvilke egenskaper som kjennetegner denne.

 

PROGRAM:

09.00 Velkommen

 

09.15 Rød tråd med blåleire ved Jan-Lauritz Opstad

 

10.00 Pause

 

10.15 Blåleire. Fra landskap til kunstnerskap ved Toril Redalen

 

10.45 Pause

 

11.00 Blåleire fra et geologisk perspektiv – dannelse og egenskaper ved Inger-Lise Solberg
 
11.45 Avslutning og oppsummering
 
Meld deg på her: https://nkim.no/blaleire-prosjekt-hunger

 

 

Please reload