Prosjektet er støttet av:

Temautstillingen 2018 HUNGER

November 9, 2018

 

VELKOMMEN TIL ÅPNING PÅ TRØNDELAG SENTER FOR SAMTIDSKUNST 

LØRDAG 1.DESEMBER 2018 KL.16.00

 

HUNGER er Norske Kunsthåndverkeres Temautstilling i 2018 og viser materialprøver, feltdokumentasjon og ferdige verk fra prosjekt HUNGER. Utstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom Norske Kunsthåndverkere, Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge og Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK). 

 

Prosjektet har et sterkt prosessfokus, og det har ikke vært et krav til kunstnerne og levere et ferdig verk ved endt prosjektperiode. Alle de ni kunstnerne som er invitert med i prosjektet har likevel produsert et eller flere nye arbeider til utstillingen, basert på sine erfaringer med HUNGER. Deler av visningsrommet på TSSK vil bli utformet som et verksted og i løpet av utstillingsperioden får publikum mulighet til å møte kunstnerne i arbeid og gjennom kunstnersamtaler med fokus på den enkeltes praksis og metodiske tilnærming. Utstillingen står til 20.januar 2019.

Please reload