Prosjektet er støttet av:

Norsk leireindustri

December 3, 2018

Norsk leireindustri med spesielt fokus på Trøndelag - presentasjon ved Ian Reed

Søndag 9. desember kl. 11.00/ Sunday 9 December at 11.00

 

Presentasjonen tar for seg den generelle utviklingen av bruken av leire i Norge, både tegl og keramikk, fra middelalderen og oppover i tid. Den vil også gå nærmere inn på utviklingen i Trøndelag, her med spesielt fokus på keramikken.

 

Ian Reed er arkeolog og forsker ved Norsk Institutt for Kulturminneforskning. Han er spesialist på middelalder og nyere tids keramikk, og har skrevet boken Trønderkeramikk – adskillige sorter krustøi som ble gitt ut i 2009.

 

This presentation will – the use of clay in Norway and Trøndelag, in brick production and as ceramics, from medieval times and forwards. Ian Reed is an archaeologist and research scientist employed at The Norwegian Institute for Cultural Heritage Research. He is a specialist on medieval and later ceramics, and has written a book about the post-medieval pottery industry in the counties of Trøndelag.

 

Please reload